Välkommen till släktföreningens hemsida

Släkten har gamla anor och firade 400-årsjubileum 1981. Släktföreningen är av betydligt yngre datum och bildades 1959. Vår hemsida administreras av styrelsen för Släktföreningen Svinhufvud i Westergötland och uppdateras kontinuerligt.

Medlemmar i släktföreningen har tillgång till en växande mängd ”Svinhufvudiana” under ”medlemssidorna”, vilken kräver inloggning med lösenord.

Har du några frågor om hemsidan eller släktföreningen är du välkommen att kontakta oss på epostadressen info(at)svinhufvud.se,

Släktföreningens senaste utflykt, till Kopparberget i Falun.