Om föreningen

Släktföreningen SVINHUFVUD i WESTERGÖTLAND bildades 1959 och har i dag ett hundratal medlemmar spridda runt om i Sverige och utomlands.

Uppgifter

Föreningen har som ändamål:

  •  att verka för sammanhållningen inom ätten
  •  att tillvarata ättens intressen
  •  att utforska ättens historia och göra den känd för medlemmarna
  •  att samla och bevara arkivalier, porträtt, fotografier och annat som är ägnat att belysa ättens historia

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan, enligt stadgarna, vinnas av:

  •  alla på Riddarhuset inskrivna till myndig ålder komna medlemmar av ätten samt deras män och fruar;
  •  alla till myndig ålder komna barn till kvinna som tillhör ätten samt deras män och fruar
  •  alla till myndig ålder komna barnbarn till kvinna som tillhör ätten samt deras män och fruar.

Föreningens styrelse kan även bevilja medlemskap för person som står ätten nära genom annan släktskap än vad som stipuleras ovan, eller p g a synnerligt intresse.

Släktmöte 

Föreningens högsta beslutande organ är släktmötet. Föreningens första släktmöte hölls på Riddarhuset i Stockholm 1959. Sedan 1981 arrangeras släktmöten vart fjärde år. Det senaste släktmötet hölls på Riddarhuset i april 2017.

Styrelse 

Presentation av styrelsen hittar du här

Stadgar

Släktföreningens ursprungliga stadgar, antagna 1959, reviderades i början av 1980-talet och har sedan dess endast genomgått smärre förändringar. Föreningens gällande stadgar hittar du här: Stadgar

Information & frågor

Har du frågor eller önskar mer information  om Släktföreningen SVINHUFVUD I WESTERGÖTLAND eller dess verksamhet, vänligen maila oss under adressen info(at)svinhufvud.se.