Styrelsen

Marcus SvinhufvudOrdförande
Catharina Peterson Lilliesköld   Kassör
Johan LundbergSekreterare
Pontus SvinhufvudLedamot
Anna FerryLedamot
Fredrik MelinLedamot
Martin LundbergLedamot
Kerstin MelinSuppleant
Magnus SvinhufvudSuppleant

Ordförande i Släktföreningen SVINHUFVUD i WESTERGÖTLAND
Advokat Pontus Svinhufvud i Katrineholm tog initiativ till släktföreningens bildande. Han blev även dess förste ordförande.  
1959-1974 Advokat Pontus Svinhufvud *1912 †1975
1975-1979 Vakant
1979-1980 Interimsstyrelse
1981-1996 Revisor Magnus Svinhufvud *1947 †2005
1997-2004 Fil. lic. Görel Österlöf, f. Svinhufvud, *1922 †2018
2005-2012 Direktör Joachim Svinhufvud, Lerberget *1947 †2012
2012 –        Marcus Svinhufvud *1978