Historia

ADLIGA ÄTTEN SVINHUFVUD I WESTERGÖTLAND, NR 199.

En lång släkthistoria i korthet
Svinhufvud

Ätten härstammar från Dalarna, närmare bestämt från trakten kring Stora Kopparberget (nuv. Falun). Ättens upphovsman är bergsmannen Daniel Torkelsson (Torkilsson) i Främby, vilken den 22 juni 1581 upphöjdes i adligt stånd av kung Johan III. 

Ätten har upptagit sitt sköldemärke – ett vildsvinshuvud – från en senmedeltida bergsmans- och frälsesläktkrets i Dalarna som förde svinhuvudvapen.

Ätten introducerades på Riddarhuset den 15 februari 1633 av majoren Carl Jönsson Svinhufvud († 1636) till Norra Dingelvik i Steneby socken i Dalsland (då Västergötland). Ätten inskrevs under det fullständiga namnet Svinhufvud i Westergötland, nr 199, för att kunna särskiljas från den år 1627 introducerade ätten Svinhufvud (af Qvalstad), nr 145. 

Ätten uppflyttades 1773, i likhet med alla andra tidigt introducerade ätter, i den sk riddarklassen.  Ätten består i dag officiellt av två grenar: en huvudmannagren och en yngre gren. Huvudmannagrenen utgår från Daniel Torkelssons sonson majoren Göran Jönsson († 1639). Medlemmar av denna gren bortlade i slutet av 1600-talet släktnamnet Svinhufvud och kallade sig Qvist, på 1800-talet ändrat till Nordqvist (Norqvist). Denna gren antogs utslocknad, men återupptäcktes på 1970-talet och återinfördes på Riddarhusets stamtavlor i början av 1980-talet. Nu levande medlemmar av huvudmannagrenen skriver sig Nordqvist. 

Den yngre grenen utgår från Göran Jönssons bror, majoren Carl Jönsson († 1636). Medlemmarna av denna ättegren har alltid burit och bär alltjämt det ursprungliga släktnamnet Svinhufvud.

Vid sidan om dessa bägge grenar existerar en tredje agnatisk gren av ätten, som fortlever i Sverige och USA. Denna gren, som utgår från Cornelius Jönsson Svinhufvud
(† 1686), bror till de ovan nämnda majorerna Göran och Carl, finns ej med på Riddarhusets stamtavla över ätten. Grenens nu levande medlemmar redovisas därför inte heller i den presensmatrikel över den svenska adeln som Riddarhuset ger ut under titeln Sveriges Ridderskaps och Adels Kalender.

Nuvarande huvudman för ätten är Göte Nordqvist, Nyland (*1952)

©Johan A. Lundberg